O nama

We are the FUTURE of IT (WATFOI) predstavlja prvu studentsku IT konferenciju u Srbiji, iz koje kasnije nastaje čitav niz događaja i aktivnosti. WATFOI ne samo da predstavlja nas, već i tebe koji čitaš ovo, bilo da si student ili predstavnik kompanije. Okuplja nas jedna zajednička osobina, a to je briga o IT budućnosti. Zadatak WATFOI tima je isključivo da obezbedimo da se u isto vreme i na istom mestu nađeš sa ljudima koji će sasvim sigurno ostaviti trag na tvoju dalju karijeru. Ostatak budućnosti pišemo zajedno!

Naša misija

We are the FUTURE of IT je studentska konferencija čiji je cilj stvaranje preduslova za upoznavanje studenata sa praktičnim znanjima i veštinama u privredi u oblasti informacionih tehnologija. Pored toga, cilj konferencije je i upoznavanje studenata sa načinima i uslovima poslovanja IT kompanija, a sve to kako bi što lakše stupili na poslovno tržište. Konferencija podržava ambiciozne, uporne i ljude željne znanja, negujući akademske vrednosti i podršci neformalnom obrazovanju kao bitnom segmentu za razvoj budućih inženjera. Konferencija će težiti ka praćenju potreba tržišta i novih tehnologija i načina rada, širenju na čitav region i kreiranju univerzalnog komunikacionog kanala između kompanija i kako studenata, tako i svih ambicioznih ljudi koje zanima prosperitet informacionih tehnologija u Srbiji i okruženju.

Opšti cilj

Cilj projekta je da okupi studente IT usmerenja sa svih fakulteta u Srbiji i regionu radi razmene informacija i iskustava o načinu rada i poslovanja IT kompanija u Srbiji. Takođe, primarni zadatak je i sticanje novih znanja i veština, podsticanje neformalnog obrazovanja među studentima, a zatim i ostvarivanja ličnog kontakta i i upoznavanja sa ljudima iz privrede, kao i uspostavljanja trajnog profesionalnog kontakta i buduće očekivane saradnje.

Core tim

Board tim