Vrati se na sve događaje
WATFOI IT Quiz

WATFOI IT Quiz

Preko 120 studenata okupljenih u 29 timova, odmerilo je znanje u oblasti opšte kulture, kao i stručnim pitanjima. Uz dobru zabavu i napetu igru, ponovo smo oživeli dobro poznati Mašinac i okupili studente Fakulteta tehničkih nauka, kao i goste sa drugih fakulteta Univerziteta. Pobednike su čekale vredne nagrade, a kviz je imao humanitarni karakter – kotizacija je bila označena dobrovoljnim prilogom humanitarnoj organizaciji NURDOR za pomoć deci oboleloj od raka.

14. 5. 2019.

Broj učesnika

150